Opracowanie założeń koncepcyjnych, strategicznych i architektonicznych do projektu rewitalizacji i komercjalizacji obiektu folwarku i spichlerza objętego opieką konserwatorską.